Software og hardware reparasjon av navigasjoner ! Send forespørsel for mer info

Personvernerklæring

1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

Personlig informasjon du oppgir til oss

Kort sagt: Vi samler inn personlig informasjon som du gir oss.

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig oppgir til oss når du registrerer deg på tjenestene, uttrykker interesse for å få informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på tjenestene, eller på annen måte når du kontakter oss.

Personlig informasjon gitt av deg. Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for interaksjonene dine med oss og tjenestene, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi samler inn kan omfatte følgende:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-post adresse
 • brukernavn
 • passord
 • kontakt- eller autentiseringsdata
 • faktureringsadresser

Sensitiv informasjon. Vi behandler ikke sensitiv informasjon.

Betalingsdata. Vi kan samle inn data som er nødvendig for å behandle betalingen din hvis du foretar kjøp, for eksempel betalingsinstrumentnummeret ditt (for eksempel et kredittkortnummer), og sikkerhetskoden knyttet til betalingsinstrumentet ditt. Alle betalingsdata lagres av PayPal, Klarna og Vipps. Du kan finne lenken(e) til personvernerklæringen deres her:

Klarna 

Vipps

Stripe

All personlig informasjon som du oppgir til oss må være sann, fullstendig og nøyaktig, og du må varsle oss om eventuelle endringer i slik personlig informasjon.

2. HVORDAN BEHANDLER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle informasjonen din til andre formål med innholdet ditt.

Vi behandler din personlige informasjon av forskjellige årsaker, avhengig av hvordan du samhandler med tjenestene våre, inkludert:

 • For å lette oppretting og autentisering av kontoer og ellers administrere brukerkontoer. Vi kan behandle informasjonen din slik at du kan opprette og logge deg på kontoen din, samt holde kontoen din i orden.
 • For å redde eller beskytte et individs viktige interesse. Vi kan behandle informasjonen din når det er nødvendig for å redde eller beskytte den enkeltes vitale interesse, for eksempel for å forhindre skade.

3. HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG STYR VI PÅ FOR Å BEHANDLE INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi behandler kun personopplysningene dine når vi mener det er nødvendig og vi har en gyldig juridisk grunn (dvs. rettslig grunnlag) for å gjøre det i henhold til gjeldende lov, for eksempel med ditt samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester for å inngå eller oppfylle våre kontraktsforpliktelser, for å beskytte rettighetene dine eller oppfylle våre legitime forretningsinteresser.

General Data Protection Regulation (GDPR) og UK GDPR krever at vi forklarer de gyldige juridiske grunnlagene vi stoler på for å behandle personopplysningene dine. Som sådan kan vi stole på følgende juridiske grunnlag for å behandle personopplysningene dine:

 • Samtykke. Vi kan behandle informasjonen din hvis du har gitt oss tillatelse (dvs. samtykke) til å bruke din personlige informasjon til et bestemt formål. Du kan ta ut ditt samtykke når som helst. Klikk her for å lære mer.
 • Juridiske forpliktelser. Vi kan behandle opplysningene dine der vi mener det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel å samarbeide med et rettshåndhevende organ eller reguleringsbyrå, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller avsløre informasjonen din som bevis i rettssaker der vi er involvert.
 • Vitale interesser. Vi kan behandle informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en tredjepart, for eksempel situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til en person.

4. Når og med hvem deler vi din personlige informasjon?

Kort sagt: Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner beskrevet i denne delen og/eller med følgende tredjeparter.

Det kan hende vi må dele personopplysningene dine i følgende situasjoner:

 • Virksomhetsoverdragelser. Vi kan dele eller overføre informasjonen din i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.

5. Hvor lenge holder vi informasjonen din?

Kort sagt: Vi holder informasjonen din så lenge som er nødvendig for å oppfylle formålene som er skissert i denne personvernvarselet med mindre annet er nødvendig av loven.

Vi vil bare oppbevare din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernvarselet, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt i lov (for eksempel skatt, regnskap eller andre juridiske krav). Ingen formål i denne kunngjøringen vil kreve at vi holder din personlige informasjon lenger enn tidsperioden brukere har en konto hos oss.

Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle din personlige informasjon, vil vi enten slette eller anonymisere slik informasjon, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon er lagret i sikkerhetskopiarkiver), vil vi sikkert sikkert Lagre din personlige informasjon og isolere den fra ytterligere behandling til sletting er mulig.

6. HVA ER DINE PERSONVERN?

Kort sagt: I noen regioner, for eksempel Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia (Storbritannia), har du rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over personopplysningene dine. Du kan se gjennom, endre eller avslutte kontoen din når som helst.

I enkelte regioner (som EØS og Storbritannia) har du visse rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslover. Disse kan inkludere retten (i) til å be om tilgang og få en kopi av din personlige informasjon, (ii) å be om retting eller sletting; (iii) å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger; og (iv) hvis aktuelt, til dataportabilitet. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du kan gjøre en slik forespørsel ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene oppgitt i seksjonen nederst.

Vi vil vurdere og handle etter enhver forespørsel i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.

Å trekke tilbake ditt samtykke: Hvis vi er avhengige av ditt samtykke til å behandle din personlige informasjon, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Du kan når som helst ta ut ditt samtykke ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt i avsnittet “Hvordan kan du kontakte oss om denne kunngjøringen?” nedenfor eller oppdaterer preferansene dine.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen før dens tilbaketrekning eller, vil påvirke behandlingen av din personlige informasjon utført i avhengighet av lovlig behandlingsgrunnlag annet enn samtykke.

Kontoinformasjon

Hvis du når som helst vil gjennomgå eller endre informasjonen på kontoen din eller avslutte kontoen din, kan du:

 • Logg deg på kontoinnstillingene og oppdater brukerkontoen din.

På din forespørsel om å avslutte kontoen din, vil vi deaktivere eller slette kontoen din og informasjon fra våre aktive databaser. Vi kan imidlertid beholde noe informasjon i filene våre for å forhindre svindel, feilsøke problemer, hjelpe til med undersøkelser, håndheve våre juridiske vilkår og/eller overholde gjeldende juridiske krav.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvernrettighetene dine, kan du sende oss en e-post på post@navigalaxy.no

7. Kontroller for ikke-sporingsfunksjoner.

De fleste nettlesere og noen mobile operativsystemer og mobile applikasjoner inkluderer en Do-Not-Track (‘DNT’) -funksjon eller innstilling du kan aktivere for å signalisere personvernpreferansen din for ikke å ha data om online surfeaktiviteter overvåket og samlet. På dette stadiet er det ingen enhetlig teknologistandard for å gjenkjenne og implementere DNT -signaler. Som sådan svarer vi foreløpig ikke på DNT -nettlesersignaler eller noen annen mekanisme som automatisk kommuniserer valget ditt for ikke å bli sporet på nettet. Hvis en standard for online sporing blir vedtatt som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om den praksisen i en revidert versjon av denne personvernvarselet.

8. GJØR VI OPPDATERINGER AV DENNE MELDINGEN?

Kort sagt: Ja, vi oppdaterer denne merknaden etter behov for å overholde relevante lover.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen indikeres med en oppdatert «Revidert»-dato, og den oppdaterte versjonen trer i kraft så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, kan vi varsle deg enten ved tydelig å legge ut en melding om slike endringer eller ved å sende deg et varsel direkte. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen ofte for å bli informert om hvordan vi beskytter informasjonen din.

9.HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE MELDINGEN?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne kunngjøringen, kan du sende oss en e -post på post@navigalaxy.no eller per post til:

NAVIGALAXY AS

Nedre Hjellegate 10g

Skien, 3724

Norge

10. HVORDAN KAN DU GJENNOMGÅ, OPPDATERE ELLER SLETTE DATA VI SAMLER INN FRA DEG?

Basert på gjeldende lover i landet ditt, kan du ha rett til å be om tilgang til den personlige informasjonen vi samler inn fra deg, endre denne informasjonen eller slette den. For å be om å gjennomgå, oppdatere eller slette din personlige informasjon, vennligst send inn et forespørselsskjema ved å klikke her.